Over ons

Visie

De missie wil CMSGV vanuit een gedeelde visie met het Ziekenhuis Gelderse Vallei realiseren door zowel de behoeften als de wensen van de patiënt centraal te laten staan, wat in de kern betekent ‘dat er gewerkt wordt vanuit het besef dat iedere patiënt uniek is, een eigen problematiek en daarom een specifieke behandeling nodig heeft’. Daartoe worden alle bekende en beschikbare middelen en instrumenten ingezet en nieuwe paden ontwikkeld om dit streven ook daadwerkelijk waar te maken.

De strategische doelstellingen zien er als volgt uit:

Patiëntenzorg

  • CMSGV streeft naar een patiënt- en klantgerichte werkwijze met een hoog serviceniveau: CMSGV is gastvrij en klantgericht, heeft oog voor vragen en behoeften van de patiënt, collega en verwijzer, waardoor zij zich niet alleen gerespecteerd maar ook gezien voelen;
  • Daarnaast is samenwerken en multidisciplinair zorg leveren het uitgangspunt: duurzame inzet van personeel, samenwerken en multidisciplinair acteren. Open, heldere en professionele communicatie ligt hieraan ten grondslag.

Kwaliteit

  • CMSGV waarborgt te allen tijde een uitstekende kwaliteit, hetgeen uiteindelijk bepalend zal zijn voor de tevredenheid van de patiënt;
  • Bovendien wordt gestreefd naar doelmatigheid en “operational excellence”: hiertoe worden zorgprocessen zo efficiënt mogelijk georganiseerd met de zorgvraag van de patiënt als uitgangspunt (zorgpaden en differentiatie zorgaanbod naar doelgroepen).