CMSGV

De Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei (CMSGV) bestaat uit honderdtwaalf medisch specialisten, welke zich verenigd hebben in zestien vakgroepen. CMSGV is een zelfstandige organisatie met een eigen identiteit en functioneert als volwaardige gesprekspartner voor haar samenwerkingsverbanden. CMSGV is in staat de collectieve belangen van haar leden te behartigen in de breedste zin van het woord, nu en in de toekomst.

“De medisch specialisten in Ziekenhuis Gelderse Vallei staan voor de beste basiszorg voor de patiënten in de regio en onderscheiden zich bovenregionaal in goed herkenbare zorggebieden en speerpunten. Hiervoor worden steeds strategische keuzes gemaakt waarin de patiënt altijd centraal staat.”

Onder het motto “In het ziekenhuis als het moet en in de toekomst dichtbij de patiënt als het kan” staan kwaliteit van zorg en klantgerichtheid centraal. De missie komt tot uitdrukking in de kernwaarden: patiëntgericht, dichtbij de samenleving, en de medisch specialist als zorgregisseur.